ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٧ 

جستجوی گوگل در سایت و وبلاگ شما

با افزودن کد زیر به سایت یا وبلاگتان  جعبه جستجوی گوگل در سایت شما قرار خواهد گرفت با افزودن کد html زیر به سایت یا وبلاگتان  جعبه جستجوی گوگل در سایت شما قرار خواهد گرفت

آموزش اضافه کردن کد جستجو گر گوگل ، قرار دادن موتور جستجو گوگل در سایت یا وبلاگ

کافی است در کد اچ تی ام ال / html زیر تمام آدرس های www.wordpress.com را با آدرس سایت خود جا به جا کنید و در آخر آن را سایت یا وبلاگ خود قرار داده و تمام

و حالا گوشه ای از فواید حضور جعبه جستجوگر گوگل در سایت / وبلاگ شما از زبان خود گوگل

بازدید کنندگان سایت / وبلاگتان را در پیدا کردن مطلب مورد نظرشان یاری می کند ، به راحتی مطالب شما در دسترس قرار می گیرد ، تعداد بازدید کنندگان افزایش خواهد یافت و…

در آخر این کد هم لینکی برای راهنمایی به این مطلب داده شده است می توانید آن را حذف کرده یا آدرس آن را با تغییر عنوان

لینک به جای دیگری مثلا سایت خودتان ربط دهید

نمونه اجرا شده کد جستجوی زیر

 

 1. <!-- SiteSearch Google -->  
 2. <form method="get" action="http://www.google.com/custom" target="google_window">  
 3. <table border="0" bgcolor="#ffffff">  
 4. <tr>  
 5. <td nowrap="nowrap" valign="top" align="left" height="32">  
 6. <a href="http://www.google.com/">  
 7. <img src="http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif"  
 8. border="0" alt="Google"></img></a></td>  
 9. <td nowrap="nowrap">  
 10. <input type="hidden" name="domains" value="www.wordpress.com"></input>  
 11. <input type="text" name="q" size="31" maxlength="255" value=""></input>  
 12. <input type="submit" name="sa" value="Search"></input></td>  
 13. </tr>  
 14. <tr>  
 15. <td></td>  
 16. <td nowrap="nowrap">  
 17. <font size="-1" color="#000000">  
 18. <input type="radio" name="sitesearch" value=""></input> Web  
 19. <input type="radio" name="sitesearch" value="www.wordpress.com" checked="checked"></input>www.wordpress.com</font>  
 20. <input type="hidden" name="client" value="pub-2151636184858093"></input>  
 21. <input type="hidden" name="forid" value="1"></input>  
 22. <input type="hidden" name="channel" value="9744227440"></input>  
 23. <input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-1"></input>  
 24. <input type="hidden" name="oe" value="ISO-8859-1"></input>  
 25. <input type="hidden" name="cof" value="GALT:#008000;GL:1;DIV:#336699;VLC:663399;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FFFFFF;ALC:0000FF;LC:0000FF;T:000000;GFNT:0000FF;GIMP:0000FF;LH:32;LW:75;L:http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif;S:http://www.google.com/;FORID:1;"></input>  
 26. <input type="hidden" name="hl" value="en"></input></td>  
 27. </tr>  
 28. </table>  
 29. </form>  
 30. <font size="-1"><a href="http://egza.wordpress.com/2008/08/12/egza-add-google-custom-search-box-blog-website-free/">add google search code</a></font>  
 31. <!-- SiteSearch Google -->  

نمونه اجرا شده کد جستجوی زیر

 1. <!-- Search Google -->  
 2. <form method="get" action="http://www.google.com/custom" target="google_window">  
 3. <table bgcolor="#ffffff">  
 4. <tr>  
 5. <td nowrap="nowrap" valign="top" align="left" height="32">  
 6. <a href="http://www.google.com/">  
 7. <img src="http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif" border="0" alt="Google" align="middle"></img></a>  
 8. <label for="sbi" style="display: none">Enter your search terms</label>  
 9. <input type="text" name="q" size="31" maxlength="255" value="" id="sbi"></input>  
 10. <label for="sbb" style="display: none">Submit search form</label>  
 11. <input type="submit" name="sa" value="Search" id="sbb"></input>  
 12. <input type="hidden" name="client" value="pub-2151636184858093"></input>  
 13. <input type="hidden" name="forid" value="1"></input>  
 14. <input type="hidden" name="channel" value="7856378838"></input>  
 15. <input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-1"></input>  
 16. <input type="hidden" name="oe" value="ISO-8859-1"></input>  
 17. <input type="hidden" name="cof" value="GALT:#008000;GL:1;DIV:#336699;VLC:663399;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FFFFFF;ALC:0000FF;LC:0000FF;T:000000;GFNT:0000FF;GIMP:0000FF;LH:32;LW:75;L:http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif;S:http://www.google.com;FORID:1"></input>  
 18. <input type="hidden" name="hl" value="en"></input></td>  
 19. </tr>  
 20. </table>  
 21. </form>  
 22. &ltfont size="-1">&lta href="http://egza.wordpress.com/2008/08/12/egza-add-google-custom-search-box-blog-website-free/"&add google search code</a></font>  
 23. <!-- Search Google -->  

بر اساس قوانین گوگل اجازه ندارید تغییر دیگری در این کد ایجاد کنید ولی می توانید از لوگوهای سایت گوگل یک لوگوی دیگر برگزینید
دوستان وردپرسی به دلیل غیر مجاز بودن تگ استفاده شده در این کدها نمی تواننداز این کد ها نمی توانند استفاده کنند ولی به جای آن وردپرس امکان جستجو را خود در وبلاگ اضافه کرده است


کلمات کلیدی: آموزش