دانلود - 81st Academy Awards 2009

هشتاد و یکمین مراسم اسکار هم با معرفی برندگان بخشهای مختلف برگزار شد

براتون این مراسم رو به طور کامل آماده کردم که میتونید دانلود کنید + مراسم فرش قرمز (Red Carpet )

لینکهای دانلود فیلم 81st Academy Awards

http://www.megaupload.com/?d=IKU42859
http://www.megaupload.com/?d=5UHDOOSO
http://www.megaupload.com/?d=AQZ977R1
http://www.megaupload.com/?d=DS8B5CBP
http://www.megaupload.com/?d=FP16U0H3
http://www.megaupload.com/?d=202EEX5D
http://www.megaupload.com/?d=0XIZDN9O
http://www.megaupload.com/?d=HRBTIO8Z

Or

http://rapidshare.com/files/201738323/81st.Acdmy.Awrds.2009.wWw.Darkville.Com.Mx.By.l0k099.part1.rar
http://rapidshare.com/files/201741215/81st.Acdmy.Awrds.2009.wWw.Darkville.Com.Mx.By.l0k099.part2.rar
http://rapidshare.com/files/201742087/81st.Acdmy.Awrds.2009.wWw.Darkville.Com.Mx.By.l0k099.part3.rar
http://rapidshare.com/files/201744215/81st.Acdmy.Awrds.2009.wWw.Darkville.Com.Mx.By.l0k099.part4.rar
http://rapidshare.com/files/201744445/81st.Acdmy.Awrds.2009.wWw.Darkville.Com.Mx.By.l0k099.part5.rar
http://rapidshare.com/files/201745178/81st.Acdmy.Awrds.2009.wWw.Darkville.Com.Mx.By.l0k099.part6.rar
http://rapidshare.com/files/201746644/81st.Acdmy.Awrds.2009.wWw.Darkville.Com.Mx.By.l0k099.part7.rar
http://rapidshare.com/files/201745151/81st.Acdmy.Awrds.2009.wWw.Darkville.Com.Mx.By.l0k099.part8.rar

یا

 

http://netfolder.in/folder.php?folder_id=TQ28rSO

or

http://rapidshare.com/files/201809867/The.81st.Annual.Academy.Awards.HDTV.XviD-2HD.part01.rar
http://rapidshare.com/files/201809832/The.81st.Annual.Academy.Awards.HDTV.XviD-2HD.part02.rar
http://rapidshare.com/files/201809823/The.81st.Annual.Academy.Awards.HDTV.XviD-2HD.part03.rar
http://rapidshare.com/files/201809811/The.81st.Annual.Academy.Awards.HDTV.XviD-2HD.part04.rar
http://rapidshare.com/files/201809798/The.81st.Annual.Academy.Awards.HDTV.XviD-2HD.part05.rar
http://rapidshare.com/files/201809828/The.81st.Annual.Academy.Awards.HDTV.XviD-2HD.part06.rar
http://rapidshare.com/files/201809845/The.81st.Annual.Academy.Awards.HDTV.XviD-2HD.part07.rar
http://rapidshare.com/files/201809810/The.81st.Annual.Academy.Awards.HDTV.XviD-2HD.part08.rar
http://rapidshare.com/files/201809804/The.81st.Annual.Academy.Awards.HDTV.XviD-2HD.part09.rar
http://rapidshare.com/files/201809800/The.81st.Annual.Academy.Awards.HDTV.XviD-2HD.part10.rar
http://rapidshare.com/files/201810256/The.81st.Annual.Academy.Awards.HDTV.XviD-2HD.part11.rar
http://rapidshare.com/files/201810282/The.81st.Annual.Academy.Awards.HDTV.XviD-2HD.part12.rar
http://rapidshare.com/files/201810243/The.81st.Annual.Academy.Awards.HDTV.XviD-2HD.part13.rar
http://rapidshare.com/files/201810242/The.81st.Annual.Academy.Awards.HDTV.XviD-2HD.part14.rar
http://rapidshare.com/files/201810131/The.81st.Annual.Academy.Awards.HDTV.XviD-2HD.part15.rar

or

http://www.filefactory.com/file/af2aeh3/n/The_81st_Annual_Academy_Awards_HDTV_XviD-2HD_part13_rar
http://www.filefactory.com/file/af2aehf/n/The_81st_Annual_Academy_Awards_HDTV_XviD-2HD_part02_rar
http://www.filefactory.com/file/af2aehb/n/The_81st_Annual_Academy_Awards_HDTV_XviD-2HD_part09_rar
http://www.filefactory.com/file/af2aeg4/n/The_81st_Annual_Academy_Awards_HDTV_XviD-2HD_part01_rar
http://www.filefactory.com/file/af2aeg3/n/The_81st_Annual_Academy_Awards_HDTV_XviD-2HD_part14_rar
http://www.filefactory.com/file/af2aeg0/n/The_81st_Annual_Academy_Awards_HDTV_XviD-2HD_part15_rar
http://www.filefactory.com/file/a06g291/n/The_81st_Annual_Academy_Awards_HDTV_XviD-2HD_part12_rar
http://www.filefactory.com/file/af2aegg/n/The_81st_Annual_Academy_Awards_HDTV_XviD-2HD_part11_rar
http://www.filefactory.com/file/af2aegc/n/The_81st_Annual_Academy_Awards_HDTV_XviD-2HD_part10_rar
http://www.filefactory.com/file/af2aega/n/The_81st_Annual_Academy_Awards_HDTV_XviD-2HD_part08_rar
http://www.filefactory.com/file/af2aef7/n/The_81st_Annual_Academy_Awards_HDTV_XviD-2HD_part07_rar
http://www.filefactory.com/file/af2aef6/n/The_81st_Annual_Academy_Awards_HDTV_XviD-2HD_part06_rar
http://www.filefactory.com/file/af2aef5/n/The_81st_Annual_Academy_Awards_HDTV_XviD-2HD_part05_rar
http://www.filefactory.com/file/af2aef2/n/The_81st_Annual_Academy_Awards_HDTV_XviD-2HD_part03_rar
http://www.filefactory.com/file/af2aef3/n/The_81st_Annual_Academy_Awards_HDTV_XviD-2HD_part04_rar

یا

http://rapidshare.com/files/201591844/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part01.rar
http://rapidshare.com/files/201591848/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part02.rar
http://rapidshare.com/files/201591842/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part03.rar
http://rapidshare.com/files/201591841/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part04.rar
http://rapidshare.com/files/201591845/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part05.rar
http://rapidshare.com/files/201597341/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part06.rar
http://rapidshare.com/files/201597338/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part07.rar
http://rapidshare.com/files/201597355/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part08.rar
http://rapidshare.com/files/201597336/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part09.rar
http://rapidshare.com/files/201600592/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part10.rar
http://rapidshare.com/files/201600712/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part11.rar
http://rapidshare.com/files/201600713/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part12.rar
http://rapidshare.com/files/201601718/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part13.rar
http://rapidshare.com/files/201601720/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part14.rar
http://rapidshare.com/files/201605005/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part15.rar
http://rapidshare.com/files/201605004/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part16.rar
http://rapidshare.com/files/201605000/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part17.rar
http://rapidshare.com/files/201606506/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part18.rar
http://rapidshare.com/files/201606878/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part19.rar
http://rapidshare.com/files/201607084/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part20.rar
http://rapidshare.com/files/201597337/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part21.rar
http://rapidshare.com/files/201609294/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part22.rar
http://rapidshare.com/files/201608808/t.81st.a.a.a.Piskopat.Yazar.part23.rar

مراسم فرش قرمز :

http://www.megaupload.com/?d=0P0YJ6C6

OR

http://rapidshare.com/files/201833744/tefifaarcxv.part1.rar
http://rapidshare.com/files/201833470/tefifaarcxv.part2.rar

Password: Jab007

 

/ 0 نظر / 39 بازدید